Před započetím montáže jednotlivých výrobků z produktové řady NATUHOUSE je zapotřebí provést stavební úpravy, jejichž rozsah závisí na typu dodávaného výrobku. Naše firma je schopna v případě Vašeho zájmu provést veškeré stavební práce, které jsou nezbytné pro montáž výrobků NATURHOUSE.

Mobilní domy NATURHOUSE jsou z hlediska stavební připravenosti nejnáročnější.

Vyžadují pro možnost usazení na místo určení absolutní rovinu terénu, aby jednotlivé sekce správně doléhaly na sebe. Mobilní domy je možné osadit na podklad ze štěrkového lože, štěrkového lože s hranoly, štěrkového lože s betonovou dlažbou či betonový základ. Z našeho hlediska se nejvíce osvědčila pokládka mobilního domu na štěrkové lože s podkladem z hloubkově impregnovaných hranolů zapracovanými do terénu.

 

Podklad z hloubkově impregnovaných hranolů zapracovaných do terénu - mobilní domy

 

Zahradní sklady NATURHOUSE jsou z hlediska stavební připravenosti méně náročné a způsoby přípravy terénu se shodují s přípravou pro usazení konkurenčních výrobků.

Usazení zahradních skladů je možné provést na zemní vruty, štěrkové lože, základ z benících dílců či betonový základ. Ideální způsob usazení zahradního skladu do terénu je třeba zvolit s ohledem na místní podmínky a rozměr skladu.

Podklad ze štěrkového lože - zahradní domky na nářadí

 

Založení na zemní vruty - zahradní domky na nářadí

 

Požadavky na stavební připravenost pro montáž zahradní příslušenství NATURHOUSE jsou velmi rozmanité a je třeba individuální posouzení dle typu výrobku a místních podmínek.